23.01.2020

„Čeští a Slovenští zaměstnanci vybrali nejlepší zaměstnavatele“

Viac informácii

23.04.2020

Rekordné Imperial Tobacco Slovakia: osemkrát medzi najlepšími zamestnávateľmi na Slovensku

Viac informácii

23.04.2020

Kincentric Best Employers 2019

Viac informácii

31.03.2021

Najlepším zamestnávateľom už osem rokov: open space nepodporujeme a home office je samozrejmosťou už rok

Viac informácii

05.06.2020

Jan Soóky (HR Manažer, Imperial Tobacco ČR, SR a HU): Když všichni táhneme za jeden provaz a vzájemně se podporujeme, dokážeme velmi rychle a úspěšně zavádět i velké změny.

Viac informácii

25.01.2021

UPOZORNENIE podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len: „UVZ SR“) č. 14/2021 z 21.01.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Viac informácii